Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Čišćenje, usluge održavanja javnih površina, turističke usluge, poslovanje nekretninama, nadzor nad gradnjom, gospodarenje šumama, proizvodnja drva, građevinski radovi, Sisak | KOMUNALNI SERVISI MARČEC, VL. IVAN MARČEC

Čišćenje


Strelečko 2, 44000 Sisak
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

komunalni servis, turizam, proizvodnja, prodaja, servis, čišćenje, usluge održavanja javnih površina, održavanje groblja i krematorija, usluge u biljnoj proizvodnji, turizam, turističke usluge, poslovanje nekretninama, nadzor nad gradnjom, gospodarenje šumama, proizvodnja drva, građevinski radovi, Sisak, Sisačko-moslavačka županija | repair, cleaning, maintenance of public spaces, maintenance of cemeteries and crematories services in crop production, tourism, tourist services, real estate, construction supervision, forest management, wood production, construction, Sisak, Sisak-Moslavina


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije