Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Trajni i privremeni smještaj starijih i nemoćnih osoba, skrb, Pula | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MALI RAJ D.O.O.

Dom za starije i nemoćne osobe


Valmade 27b, 52100 Pula
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

Dom za starije i nemoćne osobe, trajni i privremeni smještaj starijih i nemoćnih osoba, skrb o pokretnim, polupokretnim i nepokretnim osobama, rehabilitacijski dio za korisnike doma, mogućnost fizioterapije, masaže, prizemlje doma prilagođeno osobama sa invaliditetom, okupacijsko-rekreativne aktivnosti i radionice, visoko kategorizirani smještaj, dom je sa ograđenom okućnicom te velikim terasama, odlazak na izlete sa svojim štićenicima doma, kvalitetna, stručna medicinska skrb i njega kroz 24 h, domaća kuhinja koja se prilagođava zdravstvenim potrebama svakog korisnika doma, Pula, Istra | Home for the Aged and Infirm, permanent and temporary placement of older and disabled people, care about mobile, semi-mobile and immobile persons, rehabilitation area for home users, the ability to physiotherapy, massage, home ground for people with disabilities, occupaction and recreational activities and workshops, highly categorized accommodation, a home with a fenced yard and large terraces,going on trips with their wards home, quality, expert medical and nursing care for 24 h, local cuisine, which adapts to the health needs of each user's home going on trips with their wards home, quality, expert medical and nursing care for 24 h, local cuisine, which adapts to the health needs of each user's home, Pula, Istria


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije