Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

TEHNO-TOM OBRT, VL. DRAGUTIN ŠKVORC

elektronika


Selnica 47 d, 49246 Marija Bistrica
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

elektronika, automatika, klima, rashladni uređaji, hlađenje tekućina (voda,vino,mošt), automatika, elektronika, klima, rashladni uređaji, Marija Bistrica, Selnica, Krapinsko-zagorska županija | liquid cooling (water, wine, bridges), automation, electronics, air, refrigeration equipment Selnica, Marija Bistrica, Krapina-Zagorje County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije