Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

GRADITELJSTVO-ROŽIĆ D.O.O.

građevina


Ulica dr. Franje Tuđmana 83, 10450 Jastrebarsko
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

kamenolom i obrada kamena, asfaltiranje i niskogradnja, iskop za vinograde, rigovanje i kanalizacije, ceste i nogostupi, uređivanje okoliša, potporni zidovi, odvodnja i drenaža, grubi radovi i iskopi, priprema i ravnanje terena, postavljanje rubnjaka i kocki, projektiranje i nadzor Jastrebarsko, Hrvatska | Quarry and stone processing, Paving and Construction, excavation for vineyards, rigovanje and sanitation, roads and sidewalks, landscaping, retaining walls, drainage and drainage, rough work and excavation, preparation and grading, setting curb and gambling, design and supervision, Jastrebarsko, Croatia | Steinbruch und Verarbeitung von Steinen, Pflaster-und Construction, Aushub für Weinberge, rigovanje und Abwasserentsorgung, Straßen und Bürgersteigen, Landschaf, Jastrebarsko, Kroatien


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije