Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Projektiranje, nadzor i savjetovanje u građevinarstvu | TERRAPROJEKT D.O.O. - ALAN BURIĆ, GODINE 2005., BUZET

Građevinsko projektiranje u niskogradnji


2. Istarske brigade 13/1, 52420 Buzet
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

Građevinsko projektiranje u niskogradnji, nadzor i tehničko savjetovanje | projektiranje u niskogradnji: prometnice, raskrižja, parkirališta, autobusna ugibališta odvodnja oborinskih voda, odvodnja fekalnih voda, pročišćavanja otpadnih voda, crpne stanice vodovodne mreže.Nadzori: objekti niskogradnje i visokogradnje |Prema zahtjevu Naručitelja radova izrađivanje tehničke dokumentacije od idejnih rješenja do pribavljanja dozvola. Legalizacija zgrada: izrada geodetske snimke izvedenog stanja, izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja, mehanička otpornost i stabilnost zgrade, Buzet, Istra | Building design in civil engineering, supervision and counseling tehničkio | design in civil engineering: roads, intersections, parking lots, bus lay-bys storm water drainage, sewage drainage, wastewater treatment, water pumping station network, Controls: civil engineering and building structures | The Client application works authoring technical documentation from development to obtain permits. Legalization of buildings: making topographical surveying-built, production-built architectural shots, mechanical resistance and stability of the building, Buzet, Istria


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije