Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Gradnja vodnih građevina, melioracijski sustavi, odvodnjavanje, navodnjavanje, provođenje obrana od poplava, zaštita od štetnog djelovanja voda, Solin | VODOPRIVREDA SPLIT D.D.

Gradnja vodnih građevina


Don Frane Bulića 171, 21210 Solin
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

Gradnja vodnih građevina, tehničko i gospodarstveno održavanje vodnog dobra, regulacijske, vodne građevine, uređaji, melioracijski sustavi, odvodnjavanje, navodnjavanje, tehnički radovi, provođenje obrana od poplava, zaštita od štetnog djelovanja voda, Solin, Splitsko-dalmatinska županija | Construction of water projects, technical and economic maintenance of water resources, regulatory, water structures, devices, amelioration systems, drainage, irrigation, technical papers, conduct flood control, protection from flooding, Solin, Split-Dalmatia County Gradnja vodnih građevina, melioracijski sustavi, odvodnjavanje, navodnjavanje, provođenje obrana od poplava, zaštita od štetnog djelovanja voda, Solin | VODOPRIVREDA SPLIT D.D.


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije