Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Izrada projekata, elaborata za lokacijske dozvole, dozvole za gradnju, nadzor objekata, konzalting, urbanizam, Zagreb, Trešnjevka | M-COM D.O.O.

Izrada projekata


Trg Krešimira Ćosića 10, 10000 Zagreb
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

Arhitektura
Izrada projekata, dozvole za gradnju, nadzor objekata, konzalting, stručno savjetovanje, urbanizam, izrada elaborata za lokacijske dozvole, Zagreb, Trešnjevka | Development projects, building permits, inspection facilities, consulting, consultancy, urban planning, elaboration of building permits, Zagreb, Trešnjevka Izrada projekata, elaborata za lokacijske dozvole, dozvole za gradnju, nadzor objekata, konzalting, urbanizam, Zagreb, Trešnjevka | M-COM D.O.O.


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije