Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

F R A T T A OBRT ZA AGENCIJSKE USLUGE U PROMETU & KNJIGOVODSTVENI BIRO VL. VIDALI SUZANA

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge


Sv. Katarina 4/2, 52220 Labin
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge, porezno i poslovno savjetovanje, knjigovodstvene usluge za obrte i poduzeća, udruge i športske udruge, vođenje poslovnih knjiga, obračun plaća, završni računi, obračun PDV-a, kompletne knjigovodstvene usluge, Sveta Katarina, Labin, Istra | Bookkeeping and accounting services, tax and business consulting, bookkeeping services for trades and businesses, associations and sports associations, bookkeeping, payroll, annual accounts, VAT calculation, complete bookkeeping services, Servizi di contabilit? e contabili, fiscali e di consulenza aziendale, servizi di contabilit? per gli scambi e le imprese, le associazioni e le associazioni sportive, contabilit?, paghe, conti annuali, calcolo IVA, servizi di contabilit? completi, Labin


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije