Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Knjigovodstvo i benzinska postaja, poljoprivredna apoteka | PARAGON OBRT ZA TRGOVINU I KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. NEVENKA LOVRIĆ

knjigovodstvene i računovodstvene usluge


Vijenac kardinala A. Stepinca 5, 31400 Đakovo
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

knjigovodstvene i računovodstvene usluge, usluge knjigovodstva za obrte i poduzeća, udruge i zadruge, za sve pravne i fizičke osobe, prijava poreza na dohodak, obračun PDV-a, završni računi, obračun plaća, poljoprivredna apoteka, poslovno i porezno savjetovanje, financijske analize i konzalting, zaštitna sredstva, benzinska postaja, ulja i maziva, vijčana roba, piće Đakovo, Osječko-baranjska županija | bookkeeping and accounting services, bookkeeping services for trades and businesses, associations and cooperatives, to all natural and legal persons, income tax returns, VAT calculation, final accounts, payroll, agricultural pharmacy, business and tax consulting, financial analysis and consulting, protective equipment, gas station, oil and grease, bolts, drinking Dakovo, Osijek-Baranja County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije