Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Pouzdane knjigovodstvene usluge Sisak | MN-BONUS KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. NEVENKA MATIJAŠEVIĆ

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge


S. i A. Radića 37, 44000 Sisak
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge, porezno i poslovno savjetovanje, usluge knjigovodstva i računovodstva za obrte i poduzeća, udruge i zadruge, profitne i neprofitne organizacije, vođenje poslovnih knjiga, obračun plaća, završni računi, obračun PDV-a, financijski izvještaji, kompletne knjigovodstvene usluge, Sisak, Sisačko-moslavačka županija, Vukovarsko-srijemska županija | Bookkeeping and accounting services, tax and business consulting, accounting and bookkeeping services for trades and businesses, associations and cooperatives, for-profit and nonprofit organizations, bookkeeping, payroll, annual accounts, VAT calculation, financial statements, a complete accounting services Sisak, Sisačko-moslavačka županija, Vukovarsko-srijemska županija


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije