Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Lokalna samouprava, razvoj infrastrukture, javno tijelo, Kolan | OPĆINA KOLAN

Lokalna samouprava


Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

Općinska uprava, lokalna samouprava, javno tijelo, razvoj infrastrukture, općina Kolan, Kolan, Kulturno umjetničko društvo Bartul Kašić, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kolan, Športska udruga Kolan, Suhozid - udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine otoka Paga, Knjižnica Šime Šugar Ivanov, komunalno društvo,turistička zajednica općine Kolan | The municipal administration, local government, public authority, co-financing, infrastructure development, the municipality of Kolan, Kolan, Cultural and Artistic Association Bartul Kasic Volunteer Fire Kolan, sports association Kolan, Drywall - Association for the preservation of cultural and natural heritage of the island, The Library of Sime Sugar Ivanov


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije