Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

LOVAČKA UDRUGA FAZAN PETRINJA

Lov i zaštita divljači


Rudolfa Hercega 1, 44250 Petrinja
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Lov i zaštita divljači

Lovačka udruga FAZAN PETRINJA osnovana je davne 1947.godine. Glavne djelatnosti udruge su;prehrana i prihrana divljači,briga o zdravlju divljači,lovni turizam,organiziranje lovno-kinološke manifestacije,izrađivanje lovno-tehničkih objekata (hranilice,pojilice i sl),sprječavanje štete od divljači i na divljači te imaju uzgojni odstrjel prema planu lova.Predsjednik Lovačke udruge FAZAN PETRINJA je gosp.Josip Dolenec. Za sve dodatne informacije obratite se na navedene kontakte.

Lovni turizam, gospodarenje lovištima, prihrana i prehrana divljači, izrada lovno-tehničkih objekata, provođenje mjera na sprječavanju šteta od divljači i na divljači, uzgojni odstrjel, suradnja sa susjednim lovačkim udrugama, Petrinja, Sisačko-moslavačka županija | 


Lovačka udruga Fazan Petrinja je osnovana 1998. godine, nastavljajući tradiciju Lovačkog društva “Fazan” Petrinja osnovanog još davne 1947. godine.

Udruga gospodari s dva lovišta, županijsko lovište III/127 Petrinja površine 10 889 ha i državno lovište III/14 Kotar šuma površine 5 201 ha.

Lovni_turizam,gospodarenje_lovištima,prihrana_i_prehrana_divljači,izrada_lovno-tehničkih_objekata3

Lov i zaštita divljači

U oba lovišta Udruga gospodari temeljem Lovno-gospodarske osnove odobrene od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Redovite zadaće vezane za djelatnost udruge odnose se na:

Posljednjih su godina pojačani radovi na uređenju lovačkog doma u sklopu kojega se nalazi hladnjača izrađena prema europskim standardima.

Obzirom na to da je divljač opće društveno dobro Udruga redovito surađuje s Gradom, Županijom, Turističkom zajednicom i drugim udrugama grada Petrinje kroz donacije mesa divljači za razna društvena zbivanja i druženja.

Tijela udruge

Lovni turizam, gospodarenje lovištima, prihrana i prehrana divljači, izrada lovno-tehničkih objekata, provođenje mjera na sprječavanju šteta od divljači i na divljači, uzgojni odstrjel, suradnja sa susjednim lovačkim udrugama, samo je dio djelatnosti koje obavlja Lovačka udruga Fazan Petrinja.

Za dodatne informacije ili pitanja, obratite se na navedene kontakte.
Aktualnosti

Natječaji

Edukacije