Hrvatski
poduzetnik

Aktualnosti

23.6.2017.

ŠTO JE OPG I KAKO GA OTVORITI?

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Hrvatskoj je registrirano 192 tisuće OPG-ova, od kojih je 10% u posjedu mladih poljoprivrednika. Kako otvoriti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo doznajte u nastavku.

ŠTO JE OPG I KAKO GA OTVORITI?

Zakon o poljoprivredi (NN 149/09; NN 127/10; NN 50/12; NN 120/12) definira ciljeve i mjere poljoprivredne politike, korisnike prava, oblike djelovanja poljoprivrednog gospodarstva, održivi razvoj poljoprivrede, institucijsku potporu, administrativno praćenje i izvješćivanje u poljoprivredi te upravni i inspekcijski nadzor.

Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • druga pravna osoba

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivrednik je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi poljoprivredom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi.

Dokumentacija potrebna za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:

 • popunjen Zahtjev za upis
 • preslika kartice žiro – računa nositelja OPG-a
 • preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a
 • preslika osobne iskaznice za člana/članove OPG-a
 • posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje – original (ne stariji od 6 mjeseci)
 • ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ukoliko poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a)
 • državni biljezi (70,00 kn)

Nositelj OPG-a mora podnijeti zahtjev za upis u Upisnik na propisanim obrascima te nakon samog upisa dobiva se Rješenje o upisu, a poljoprivredno gospodarstvo dobiva Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). Najvažnije za upis je posjed objekta za poljoprivrednu proizvodnju i zemljište i stoku.

Zahtjev za upis podnosi se Uredu državne uprave prema mjestu prebivališta te je potrebno priložiti podatak o posjedu poljoprivrednog zemljišta ili posjedu stoke, ovisno o tome što upisujete kao djelatnost u OPG, zatim podatke o nositeljima i članovima OPG-a. Članovi OPG-a mogu biti punoljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi te se bave radom na gospodarstvu.

11.7.2017.

Mijenjanje trendova u 2017. godini u digitalnom marketingu

Jedno istraživanje pokazalo je kako čak 95% mladih osoba u Hrvatskoj pristupa internetu putem svojih pametnih telefona.

23.6.2017.

KAKO OSMISLITI I NAPISATI EU PROJEKT

Na seminaru ćete se također upoznati s osnovnim kontekstom EU fondova i programa, konceptima i terminologijom, dokumentacijom i sustavom institucija uključenim u objavu natječaja, pripremu i provedbu projekata.

prikaži više aktualnosti

Natječaji

Edukacije