Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Obrada metala, izrada matica, sitnih tokarskih elemanata po nacrtu, Bregana, Samobor | PIM PAM D.O.O.

Obrada metala


Strma 2, 10432 Bregana
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

obrada metala, izrada matica, sitnih tokarskih elemanata po nacrtu, Bregana, Samobor, Zagrebačka županija, Hrvatska | metalworking, production of nuts, small lathes elements by design, Bregana, Samobor, Zagreb County Croatia, Europe | Metallbearbeitung, Herstellung von Nüssen, kleinen Drehmaschinen Elemente von Design, Bregana, Samobor, Kroatien, Europa


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije