Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Odčepljivanje kanalizacije, odvoda, Šibenik | KULA ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJA, KANALIZACIJSKIH OTVORA I TV SNIMANJE KANALIZACIJE

Odčepljivanje kanalizacije


Dubravski put 4, 22000 Šibenik
...... Prikaži tel
...... Prikaži fax

strojno odštopavanje/odčepljivanje kanalizacija i kanalizacijskih otvora, kanalizacija, odštopavanje otvora, wc-a, zahoda, školjke, zaštita okoliša, Šibenik, Šibensko-kninska županija | machined deblocking of sewage and sewage holes, sewer, deblocking hole, toilet, toilets, clams, environment, Sibenik, Sibenik-Knin County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije