Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

OPĆINA Konavle

OPĆINA Konavle | Kultura


Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

OPĆINA Konavle | Kultura, prosvjeta i sport općine Konavle :: Kultura općine Konavle, Prosvjeta općine Konavle, Sport općine Konavle : Dobrodošli u KONAVLE Konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća Općine Konavle koja je održana 19.travnja 1993.g. u Cavtatu, osnovana je Općina Konavle kao jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije. Općina Konavle nalazi se na krajnjem jugu Republike Hrvatske. Konfiguracija prostora Konavala je neobična: to je plodna i vodorodna dolina što se pruža od sjeverozapada prema jugoistoku, u dužini do 35 km i širini do 12 km. S brdske strane graniči obroncima Snježnice (visina 1234 m) prema BiH i Bjelotine prema Crnoj Gori, te s morske strane strmim stijenama od luke Cavtat do Molunta i poluotoka Prevlake (Rt Oštro). Zapadni, najuži prijelaz u Konavle je s prostora naselja Oboda i Cavtata, a južni je visinom brda Kobile na uvalu u Bokokotorskom zaljevu. Morske i kopnene prostore sa zapada oblikuje Župski zaljev – zaljev Cavtata s poluotocima i otočićima, a prema jugu poluotok Molunat s dvjema uvalama i dva otoka, te konačno poluotok Prevlaka. Općina Konavle proteže se na površini od 209,25 km2, obuhvaća 33 naselja sa oko 9.500 stanovnika, a sjedište Općine je u Cavtatu. Naselja u Općini Konavle su: Brotnice, Cavtat, Čilipi, Duba Konavoska, Dubravka, Dunave, Drvenik, Đurinići, Gabrile, Gruda, Jesenice, Komaji, Kuna Konavoska, Lovorno, Ljuta, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Obod, Pavlje Brdo, Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješki, Uskopje, Vitaljina, Vodovađa, Zastolje, Zvekovica. Općinska uprava, Općina Konavle, Lokalna samouprava, javno tijelo, Cavtat, Konavle | The municipal administration, municipality Konavle, local government, public authority, Cavtat, KonavleOPĆINA Konavle | Kultura, prosvjeta i sport općine Konavle :: Kultura općine Konavle, Prosvjeta općine Konavle, Sport općine Konavle : Dobrodošli u KONAVLE Konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća Općine Konavle koja je održana 19.travnja 1993.g. u Cavtatu, osnovana je Općina Konavle kao jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije. Općina Konavle nalazi se na krajnjem jugu Republike Hrvatske. Konfiguracija prostora Konavala je neobična: to je plodna i vodorodna dolina što se pruža od sjeverozapada prema jugoistoku, u dužini do 35 km i širini do 12 km. S brdske strane graniči obroncima Snježnice (visina 1234 m) prema BiH i Bjelotine prema Crnoj Gori, te s morske strane strmim stijenama od luke Cavtat do Molunta i poluotoka Prevlake (Rt Oštro). Zapadni, najuži prijelaz u Konavle je s prostora naselja Oboda i Cavtata, a južni je visinom brda Kobile na uvalu u Bokokotorskom zaljevu. Morske i kopnene prostore sa zapada oblikuje Župski zaljev – zaljev Cavtata s poluotocima i otočićima, a prema jugu poluotok Molunat s dvjema uvalama i dva otoka, te konačno poluotok Prevlaka. Općina Konavle proteže se na površini od 209,25 km2, obuhvaća 33 naselja sa oko 9.500 stanovnika, a sjedište Općine je u Cavtatu. Naselja u Općini Konavle su: Brotnice, Cavtat, Čilipi, Duba Konavoska, Dubravka, Dunave, Drvenik, Đurinići, Gabrile, Gruda, Jesenice, Komaji, Kuna Konavoska, Lovorno, Ljuta, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Obod, Pavlje Brdo, Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješki, Uskopje, Vitaljina, Vodovađa, Zastolje, Zvekovica. Općinska uprava, Općina Konavle, Lokalna samouprava, javno tijelo, Cavtat, Konavle | The municipal administration, municipality Konavle, local government, public authority, Cavtat, KonavleAktualnosti

Natječaji

Edukacije