Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Potpuna, samostalna gradnja stambenih i javnih objekata, adaptacija prostora, niskogradnja, potporni zidovi, odvodnje i drenaže, asfaltni radovi | Obnovljiva energija, zastupanje, proizvodnja metilestera/biodizla, Duga Resa || IGT D.O.O.

Potpuna


Jarče Polje 23d, 47250 Duga Resa
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

Visokogradnja, potpuna, samostalna gradnja i izvedba stambenih i javnih objekata, adaptacija prostora, niskogradnja, kanalizacija, cesta, nogostupi, uređenje okoliša, potporni zidovi, odvodnje i drenaže, asfaltni radovi, obnovljiva energija, zastupanje, proizvodnja metilestera/ biodizla, Duga Resa | Building, complete and independent building and construction of residential and public buildings, renovation of space, engineering, sewage, roads, sidewalks, landscaping, retaining walls, drainage and drainage, asphalt works, renewable energy, representation, manufacturing methyl ester / biodizla, Duga Resa


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije