Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Građevinarstvo | DIKI D.O.O.

Projektiranje i nadzor u graditeljstvu


Put Gaja 13, 21400 Supetar
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

Projektiranje i nadzor u graditeljstvu, kompletna visokogradnja, krovišta, fasade, građevinarstvo, arhitektura, projektni biro, Kirigin Kristijan, Supetar, Splitsko-dalmatinska županija | Design and supervision in construction, complete building construction, roofing, facades, construction, architecture, project office Supetar, Split-Dalmatia County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije