Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Računovodstvene, knjigovodstvene usluge, kvalitetne usluge vođenja poslovnih knjiga, Rijeka | PLATON D.O.O.

Računovodstvene


Scarpina 5, 51000 Rijeka
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

Knjigovodstvo
Knjigovodstvo, računovodstvene usluge, kvalitetne knjigovodstvene usluge, usluge vođenja poslovnih knjiga, obračun PDV-a, obračun plaća, Rijeka | Bookkeeping, accounting services, high-quality accounting services, bookkeeping, calculation of VAT, payroll, Rijeka | Contabilità, servizi contabili, servizi contabili di alta qualità, contabilità, calcolo dell'IVA, il libro paga, Rijeka


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije