Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Šah, šahovska natjecanja, ekipno i pojedinačno, ženska, muška konkurencija, Donji Miholjac | ŠAHOVSKI KLUB - DONJI MIHOLJAC

Šah


Trg A. Starčevića bb, 31540 Donji Miholjac
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel

šahovski klub
šah, organizacija i sudjelovanje u šahovskim natjecanjima, ekipno i pojedinačno, ženska konkurencija, muška konkurencija, Donji Miholjac, Osječko-baranjska županija | Chess, organization and participation in chess competitions, team and individual, female competition, male competition, lower Meljani, Osijek-Baranja Šah, šahovska natjecanja, ekipno i pojedinačno, ženska, muška konkurencija, Donji Miholjac | ŠAHOVSKI KLUB - DONJI MIHOLJAC


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije