Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Šah, šahovska natjecanja, šahovske pripreme, međunarodni otvoreni šahovski turnir Ilok | ŠAHOVSKI KLUB ILOK

Šah


Trg žrt. domovinskog rata 2, 32236 Ilok
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

šahovski klub
šah, sudjelovanje u šahovskim natjecanjima, šahovske pripreme, organiziranje treninga i natjecanja u šahu, organiziranje turnira, međunarodni otvoreni turnir u organizaciji kluba Ilok, Vukovarsko-srijemska županija | chess, participate in chess competitions, chess preparation, organizing training and competition in chess, organizing tournaments, international open tournament in the club Ilok, Vukovar-Syrmia County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije