Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

UGOSTITELJSTVO | SEOSKO DOMAĆINSTVO I RESTORAN ČVRLJAK

Seosko domaćinstvo i restoran Lozovac


Čvrljci 18 , Lozovac, 22221 Lozovac
...... Prikaži tel

Ugostiteljstvo i seosko domaćinstvo, kontinetalna hrana, morski meni, domaće crno i bijelo vino, domaći kvalitetni pršut, uzgoj trešanja, uzgoj marelica, iznajmljivanje soba, certifikat kvalitete usluga, tradicionalna kamena kuća, Lozovac, Vukovarsko-srijemska županija | continental food, seafood menu, homemade red and white wine, local quality Prosciutto ham, cherry cultivation, growing apricots, renting rooms, quality certification services, traditional stone houses, Lozovac, Vukovar-Srijem County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije