Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Smještaj za odrasle osobe s invaliditetom, dom socijalne skrbi, centar za rehabilitaciju, njega i briga o zdravlju, fizikalne terapije, Karlovac | CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA

Smještaj za odrasle osobe s invaliditetom


Hrv. bratske zajednice 26, 47000 Karlovac
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

Centar za rehabilitaciju, smještaj za odrasle osobe s invaliditetom - mentalnim, intelektualnim oštećenjem, dom socijalne skrbi, centar za rehabilitaciju NADA nudi usluge stanovanja i prehrane prema normativima, njega i briga o zdravlju, fizikalne terapije, radne terapije, socijalnog rada , psihosocijalne rehabilitacije, accommodation for persons with disabilities - mental, intellectual impairment, social welfare, rehabilitation center NADA offers lodging and food to the standards, care and health care, physical therapy, occupational therapy, social work, psychosocial rehabilitation Karlovac Smještaj za odrasle osobe s invaliditetom, dom socijalne skrbi, centar za rehabilitaciju, njega i briga o zdravlju, fizikalne terapije, Karlovac | CENTAR ZA REHABILITACIJU NADA


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije