Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Smještaj, skrb o osobama treće životne dobi, dnevni boravak, 24 h medicinska skrb Novska | OBITELJSKI DOM VITA, VL. KATARINA MUSIĆ

Smještaj


Kralja Zvonimira 49, 44330 Novska
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

obiteljski dom za starije i nemoćne, smještaj i skrb o osobama treće životne dobi, skrb pokretnih, polupokretnih i nepokretnih osoba/ neurološki bolesnih osoba (Alzheimer, Parkins, demencija), 24 h medicinska skrb uz stručno medicinsko osoblje, trajni i privremeni smještaj, dnevni boravak, Novska, Sisačko-moslavačka županija | family home for the elderly, housing and care of aging persons, care of mobile, fixed and semi-fixed person / neurologically ill patients (Alzheimer, Parkins, dementia, 24 hour medical care by a medical professional, permanent and temporary accommodation, living stay Novska, Sisak-Moslavina County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije