Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Sve vrste rasvjetnih tijela, održavanje i dobava rezervnih dijelova elektroopreme, infracrvene grijalice Varaždin | LARIX D.O.O.

Sve vrste rasvjetnih tijela


Varaždinska ulica br. 4, II. odvojak, 42000 Varaždin
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

elektro oprema za zgradarstvo, prekidači, kablovi, rasvjetna tijela, zastupništvo düwi Handels - und Produktionsgesellschaft für Elektrozubehör mbH, sve vrste rasvjetnih tijela, zastupništvo Briloner Leuchten GmbH, prisutni u svim vodećim hrvatskim trgovačkim lancima (Segro, Metro, BauMax, Bauhaus, OBI, Brico store, Pevec), savjetovanje, projektiranje, održavanje i dobava rezervnih dijelova elektroopreme Siemens, Telemecanique, Merlin Gerin, Omron, IME, Sirena, elektro oprema, infracrvene grijalice Varaždin, Lepoglava, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Njemačka, Švedska | electrical equipment for buildings, switches, cables, lighting, representation Duwi Handels - und für Produktionsgesellschaft Elektrozubehör mbH, all kinds of lighting fixtures, representations Briloner Leuchten GmbH, present in all the leading Croatian retail chains (Segro, Metro, BauMax, Bauhaus, OBI, Brico store, Pevec), consultancy, design, maintenance and supply of spare parts of electrical equipment Siemens, Telemecanique, Merlin Gerin, Omron, IME, Sirena, electrical equipment, infrared heaters Varazdin, Lepoglava, Croatia, Slovenia, Hungary, Slovakia, Germany, Sweden


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije