Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Trajni smještaj za osobe treće životne dobi, skrb za pokretne, polupokretne i nepokretne, neurološki bolesne osobe, Sračinec | OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, VL. SANJA LIBER

Trajni smještaj za osobe treće životne dobi


Kralja Tomislava 6, 42209 Sračinec
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe, trajni smještaj za osobe treće životne dobi, skrb za pokretne, polu pokretne i nepokretne/ neurološki bolesnih osoba( Demencija, Alzheimer, Parkins), radna terapija i aktivnosti unutar doma, 24 h medicinska skrb i njega uz stručno, profesionalno medicinsko osoblje, organizacija liječničkih pregleda isključivo u pratnji osoblja doma, Sračinec, Varaždinska županija | Family home for the elderly and infirm, permanent housing for seniors, care for mobile, semi-mobile and stationary / neurologically ill patients (demention, Alzheimer, Parkins), occupational therapy and activities within the home, 24 hour medical and nursing care to professional, medical professionals, Sracinec, Varaždin County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije