Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Turistička agencija, turizam, smještaj turista, pouzdane knjigovodstvene, računovodstvene usluge, financijske analize i konzalting, Zagreb, Rab | TECHNOMARINE, USLUŽNI OBRT, VL. ČULJAT DRAŽEN

Turistička agencija


Bunićeva 7, 10000 Zagreb
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web
...... Prikaži fax

Knjigovodstvo i turizam, turistička agencija, turizam, smještaj turista, knjigovodstvene računovodstvene usluge za obrte i poduzeća, profitne i neprofitne organizacije, vođenje poslovnih knjiga, poslovno i porezno savjetovanje, završni računi, obračun plaća, obračun PDV-a, financijske analize i konzalting, Zagreb, Rab, Zagrebačka županija, Primorsko-goranska županija | travel agency, tourism, tourist accommodation, bookkeeping accounting services for trades and businesses, both profit and nonprofit organizations, bookkeeping, business and tax consulting, financial statements, payroll, VAT calculation, financial analysis and consulting Zagreb, Rab, Zagreb County, Primorje-Gorski kotar County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije