Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Ratarstvo i stočarstvo | OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO GRGI IVAN

uzgoj žitarica


Mala Cerna 88, 32272 Cerna
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel

uzgoj žitarica, kukuruza, pšenice, ječma, djeteline, ljulja, uljarica, soje, stočarstvo, uzgoj teladi, junadi Cerna, Vukovarsko-srijemska županija | cereals, maize, wheat, barley, clover, ryegrass, oilseeds, soybeans, cattle breeding, calves, cerna, vukovar-syrmia county


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije