Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Veterinarska ambulanta, preventivna cijepljenja životinja, umjetno osjemenjivanje goveda, krmača, liječenje malih, velikih životinja, Donja Stubica | VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA D.O.O.

Veterinarska ambulanta


Kolodvorska 20, 49240 Donja Stubica
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax

Veterinarska ambulanta, zdravstvena zaštita životinja, veterinarske usluge, preventivna cijepljenja, umjetno osjemenjivanje goveda i krmača, liječenje malih i velikih životinja, ambulantno i kirurško liječenje malih i velikih životinja, Donja Stubica, Krapinsko-zagorska županija | animal health care and veterinary services, preventive vaccination, artificial insemination of cows and sows, treat small and large animals, and ambulatory surgical treatment of small and large animals Donja Stubica, Krapina-Zagorje County


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije