Hrvatski
poduzetnik

Poslovni partneri

Zalaganje za mir, nenasilje i kvalitetan suživot, tolerancija međuljudskih odnosa, suradnja, edukacija kroz radionice, Berak, Orolik | LUČ ZA DIJALOG I NENASILJE, UDRUGA

Zalaganje za mir


Čakovačka 9, 32243 Berak, Orolik
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
...... Prikaži fax


zalaganje za mir, nenasilje i kvalitetan suživot, tolerancija međuljudskih odnosa, suradnja, edukacija kroz radionice, organizacija tribina, osnaživanje pojedinca, Vukovarsko Srijemska županija, commitment to peace, nonviolence and good coexistence, tolerance, interpersonal relationships, cooperation, education through workshops, forums organization, empowering individuals, Sremska Vukovar County Zalaganje za mir, nenasilje i kvalitetan suživot, tolerancija međuljudskih odnosa, suradnja, edukacija kroz radionice, Berak, Orolik | LUČ ZA DIJALOG I NENASILJE, UDRUGA


Aktualnosti

Natječaji

Edukacije